LER DU OGSÅ AV DISSE VITSENE?

Dette skjedde når vi fortalte tørre vitser til elever med vann i munnen.