Annonse

Reglene for reklame/annonsering i skolen er svært strenge. Reklamen/annonsen skal ikke være rettet spesifikt mot barn og unge. Eksponering av logo regnes som greit, så lenge bedriften i utgangspunktet ikke driver spisset markedsføring rettet mot barn og ungdom. Bedrifter/firmaer som promoterer produkter/tjenester som kan bidra til kjøpepress eller holdningsendringer vil ikke få mulighet til å plassere logo på siden. Sjefsredaktør i samråd med Ansvarlig redaktør vil avgjøre om annonsen er egnet for plassering på siden. Eventuelle annonseinntekter/sponsing/godtgjørelser skal kun gå til inntekt for valgfaget Medier og informasjon i form av f.eks. utstyr, varer eller tjenester for å bedre kvaliteten på faget og selve undervisningen.

Eksempler på dette kan være:
– Utstyr i form av datamaskiner, kameraer eller annet ustyr
– Sponsing av eventuelle utflukter. F.eks. bedriftsbesøk
– Sponsing av annet undervisningsmateriell tiltenkt faget
– Utgifter skolen har i forbindelse med faget (trykk, drift av nettside o.l.)
– Sosiale tiltak/sammenkomster for redaksjonen

Opplæringsloven § 9-6
”Skoleeigaren skal sørgje for at elevane ikkje blir utsette for reklame som er eigna til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påverke haldningar, åtferd og verdiar, mellom anna på skolens område, i lærebøker og andre læremiddel som blir nytta i opplæringa. (…)”

Link til veilederen om reklame i skolen finner du her.

Ta gjerne kontakt med oss via vår facebookside. Vi svarer deg så fort som mulig.