-SØKTE STUDIESPESS FORDI MAMMA SA DET

Søknadsfristen til videregående for alle 10 klasse elever gikk ut 1. mars. Vi har spurt 10 elever skolen hvilke linjer de har søkt og hvorfor.

Jwan 10D: Jeg har søkt studie, fordi mamma sier det er lurt

 

Thanhtai 10D: Jeg har søkt TIP, fordi broren min sa det var kult og på besøksdagen hørtes det interessant ut

 

Ane 10D: Jeg har søkt TIP, fordi jeg er litt skolelei og jeg synes maskiner er spennende.

 

Nora 10A: Jeg har søkt idrett, fordi jeg er litt skolelei og jeg driver med fotball og synes gym er gøy.

 

Siem 10B: Jeg har søkt elektro, fordi jeg er interessert i teknologi og storebroren min gikk også elektro og da ble det mer interessert

 

Sigurd 10D: Jeg har søkt restaurant og matfag, fordi jeg er interessert i matlaging.

 

Felicia 10B: Jeg har søkt studie på Akademiet, fordi jeg vil ha spesiell studiekompetanse og jeg tror jeg får større sjanse for å oppnå det jeg vil videre i livet hvis jeg går Akademiet.

 

Wissam 10A: Jeg har søkt helse og oppvekst, fordi jeg er interessert i å jobbe med mennesker.

 

Arthur 10D: Jeg har søkt elektro med studie, fordi det hørtes interessant ut.

 

Matteo 10A: Jeg har søkt studie med basket, fordi jeg ville satse på basket og det var det enten idrett eller studie med basket og da valgte jeg basket.